INFO


Nieuws Aangaande het Corona Virus

  

 

 In deze nare situatie nemen wij onze verantwoordelijkheid door onze deuren te sluiten tot 28 April. Wij volgen hierin het advies van het RIVM en LCHV omdat wij onder de categorie contactberoepen vallen. 

Al onze klanten die al een afspraak ingepland hebben worden persoonlijk benaderd om een nieuwe datum te plannen. 

Mocht je toch nog vragen hebben kan je die stellen via e-mail info@swallowink.nl

We hopen dat we snel weer open kunnen en onze dagelijkse bezigheden kunnen oppakken. Voor iedereen veel succes en sterkte gewenst. 

 

In this difficult situation we decided to close the studio until the 28th of April. We want to take our responsibility in this very seriously. All our customers who have an appointment booked in will be contacted personally to reschedule. 

If you have any other questions feel free to contact us via e-mail info@swallowink.nl

We hope we can reopen as soon as possible. For now we want to wish everybody the best of luck. Be safe. 

 

 Swallow Ink Team

 

 

Welkom op de web-pagina van Swallow Ink Tattoo!

Welcome at the Swallow Ink Tattoo web-page!

 

Lange wachttijden komen bij Swallow Ink Tattoo niet voor. Doordat er dagelijks met meerdere artiesten gewerkt wordt kan de wachttijd beperkt worden tot slechts enkele weken.

Long waiting lists do not occur at Swallow Ink Tattoo. Because there are several artists working on daily basis the waiting list can be limited to several weeks.Tijdens openingstijden is iedereen welkom even kennis te komen nemen van de studio, de artiesten en onze werkwijze. Voor een consult met een van onze artiesten dient eerst een afspraak gemaakt te worden. Voor meer informatie omtrent het boeken van (consult) afspraken, (gast) artiesten en de studio's is het raadzaam een mail te sturen naar: info@swallowink.nl


During business hours everybody is welcome to come in and check out the studio, the artists and our method of working. For a consultation with one of our artists an appointment is required. For more information regarding (consultation) appointments, the studio and our (guest) artists it’s advisable to e-mail us: info@swallowink.nl

 


Uiteraard is ook Swallow Ink Tattoo in het bezit van de benodigde vergunning 'veilig tatoeëren en piercen' uitgegeven door het LCHV, Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.
Of course Swallow Ink Tattoo is in possession of the required permit, safely tattooing and piercing issued by the Dutch health department and work in accordance with the rules of the LCHV.