INFO


Welkom op de web-pagina van Swallow Ink Tattoo!
Welcome at the Swallow Ink Tattoo web-page!

Swallow Ink Tattoo is trotse partner van de IQ Tattoo Group. Alle studio’s aangesloten bij IQ Tattoo (Infinitum Qualitas) staan garant voor uitstekende service, professionaliteit en oneindige kwaliteit op het gebied van tatoeëren.
Swallow Ink Tattoo is a proud member of the IQ Tattoo group. All studio’s affiliated with IQ Tattoo (Infinitum Qualitas) guarantee excellent service, professionalism and infinite quality of tattooing.

Aangesloten studio's blijven hun huidige naam voeren en zullen als vanouds blijven werken. Het enige verschil is dat er meer samengewerkt en uitgewisseld kan worden tussen de residentiële- en gast artiesten die ieder hun eigen, unieke stijl en manier van werken hebben. Uiteraard blijven de wereldberoemde gastartiesten ook met grote regelmaat de studio bezoeken!
All studios continue to use their current name and will operate as usual. The only difference is that there will be more interaction and collaboration between both residential- and guest artists who, of course each have their own unique style and way of tattooing. Of course, the world famous guest artists will continue to visit the studio regularly!Belachelijk lange wachttijden komen bij Swallow Ink Tattoo niet voor. Doordat er dagelijks met meerdere artiesten gewerkt wordt kan de wachttijd beperkt worden tot slechts enkele weken.

Ridiculously long waiting lists do not occur at Swallow Ink Tattoo. Because there are several artists working on daily basis the waiting list can be limited to several weeks.

Tijdens openingstijden is iedereen welkom even kennis te komen nemen van de studio, de artiesten en onze werkwijze. Voor een consult met een van onze artiesten dient eerst een afspraak gemaakt te worden. Voor meer informatie omtrent het boeken van (consult) afspraken, (gast) artiesten en de studio's is het raadzaam een mail te sturen naar: info@swallowink.nl
During business hours everybody is welcome to come in and check out the studio, the artists and our method of working. For a consultation with one of our artists an appointment is required. For more information regarding (consultation) appointments, the studio and our (guest) artists it’s advisable to e-mail us: info@needle-art.nl

 


Uiteraard is ook Swallow Ink Tattoo in het bezit van de benodigde vergunning 'veilig tatoeëren en piercen' uitgegeven door het LCHV, Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.
Of course Needle Art Tattoo is in possession of the required permit, safely tattooing and piercing issued by the Dutch health department and work in accordance with the rules of the LCHV.

Exclusief voor Internationale cliënten bieden wij een gratis shuttle service aan van/naar ieder dichtbij gelegen treinstation en/of vliegveld. Indien gebruik van deze service wenselijk is gelieve eerst reisgegevens te overleggen.
Our studio offers a free shuttle-service for international clients who need transportation from/to any nearby airport or train station. Please mail your travel Itinerary if this service is needed...