IQ TATTOO GROUP


IQ Tattoo, dat staat voor Infinitum Qualitas, is een overkoepeling welke 3 kwalitatief hoogstaande tattoo studio's in Nederland verenigd en plaats bied aan 16 artiesten.
IQ Tattoo, that stands for Infinitum Qualitas, represents and unites 3 high quality tattoo studio's in The Netherlands and and offers a wide range of professional, high quality artists.

Bij IQ Tattoo kun je terecht voor iedere denkbare stijl van tatoeëren. Alle studio's aangesloten bij IQ Tattoo blijven hun huidige naam voeren en zullen als vanouds blijven werken. Het enige verschil is dat er meer samengewerkt en uitgewisseld kan worden tussen de residentiële- en gast artiesten die ieder hun eigen, unieke stijl en manier van werken hebben.
Each IQ Tattoo studio offers every imaginable style of tattooing. All studios affiliated with IQ Tattoo will continue to use their current name and will operate as usual. The only difference is that there will be more interaction and collaboration between both residential- and guest artists who, of course each have their own unique style and way of tattooing.Doordat er dagelijks met meerdere artiesten gewerkt wordt en alle artiesten regelmatig op andere locaties werken komen belachelijk lange wachttijden bij IQ Tattoo niet voor.

De maximale wachttijd bedraagt hierdoor in de meeste gevallen slechts enkele weken.
Ridiculously long waiting lists do not occur at IQ Tattoo. Because there are several artists working on daily basis the waiting list can be limited to a maximum of only a couple of weeks.

 

Tijdens openingstijden is iedereen welkom even kennis te komen nemen van een van onze prachtige studio's, de artiesten en onze werkwijze. Voor een consult met een van onze artiesten dient wel eerst een afspraak gemaakt te worden. Voor meer informatie omtrent het boeken van (consult) afspraken, (gast) artiesten en onze studio's is het raadzaam om een mail te sturen naar info@iqtattoo.nl

During business hours everybody is welcome to come in and check out the studio, the artists and our method of working. For a consultation with one of our artists an appointment is required. For more information regarding (consultation) appointments, the studio and our (guest) artists it’s advisable to mail us: info@iqtattoo.nlUiteraard zijn alle studio's in het bezit van de benodigde vergunning "veilig tatoeëren en piercen" uitgegeven door het LCHV, Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.

Of course all the IQ Tattoo studio's are in possession of the required permit, safely tattooing and piercing issued by the Dutch health department and work in accordance with the rules of the LCHV.